Disclaimer

Disclaimer

Hoewel de internetsite van erisports.nl met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, blijft het mogelijk dat de aangeboden informatie verouderd of onjuist is. Daarom kunnen aan de geboden informatie geen rechten worden ontleend en is erisports.nl niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van die informatie.

Niets uit de teksten, logo’s, beeldmerken of grafische vormgeving van deze internetsite mag zonder schriftelijke toestemming van erisports.nl openbaar worden gemaakt of worden verveelvoudigd.

Het is mogelijk om via de internetsite van erisports.nl toegang te krijgen tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden beheerd. erisports.nl kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.

Fotografie, inhoud

Eri de Raad, EriSports

Ontwerp, realisatie en beheer

Websteks Internetoplossingen