Projectonderwijs

Stoeispelen tot judovormen

Voor het basisonderwijs staat in de kerndoelen onder domein B ‘spel’, stoeispelen vernoemd. In het P.O. zal zeker stoeispelen moeten aanvangen: spelen met spanningsvelden als ‘in balans zijn en balansverstoring zoeken’ of ‘het controleren op de grond en niet gecontroleerd willen worden’ en ‘het omgaan met afgesproken regels ten behoeve van de eigen veiligheid én de veiligheid van anderen’. Voor de onderbouwgroepen zijn stoeispelen als inleiding op judovormen goed toepasbaar. Bij de midden- en bovenbouwgroepen kunnen stoeispelen uitmonden in judovormen.

Het sociale aspect is belangrijk

Net als bij trefspelen is binnen stoeispelen het sociale aspect, het omgaan met gemaakte afspraken, een belangrijk leerdoel. Het stoeispel blijft speelbaar en kan uitmonden in judovormen, als er met de juiste attitude, het gewenste speelgedrag wordt gespeeld.


Trefspelen tot schoolboksen

"Shake hands"

Voor het basisonderwijs staan geen kerndoelen vernoemd voor trefspelen. [Domein B ‘spel’, beschrijft wel dat stoeispelen worden uitgevoerd; voorbereiden op het spelen met judo is aan de orde]. Als voorbereiding op schoolboksen kan in het P.O. zeker trefspelen aanvangen: ‘eenvoudige vormen van raken en niet geraakt willen worden’ en ‘het omgaan met afgesproken regels ten behoeve van de eigen veiligheid én de veiligheid van anderen’ zijn goed toepasbaar in midden- en bovenbouwgroepen.

Het boksen, zoals we het kennen als wedstrijdsport, is een onacceptabele vorm van trefspelen in de lichamelijke opvoeding. Hier zal het gaan om respect, zelfbeheersing, omgaan met agressie en het gewenste spelgedrag.

Een dynamisch spel

Toch moet schoolboksen een dynamisch spel blijven, waarin elementen als het willen meten met de ander en het willen handhaven in het afspraakspel, terugkeren. Aanpassingen, ten opzichte van de wedstrijdsport, moeten dus plaatsvinden.

Zo zal er niet worden uitgegaan van de eigen fysieke mogelijkheden, maar speel je het trefspel boksen binnen de verdedigingsmogelijkheden van je tegenstander (eigenlijk medestander); hetgeen betekent dat alleen wanneer de verdediger zich beter en gevarieerder kan verdedigen, de aanval aangepast moeilijker gemaakt mag worden.

Omgaan met duidelijke afspraken

Juist het omgaan met en het houden aan deze afspraken is zo belangrijk in het trefspelen / boksen. Duidelijke afspraken, bedoeld om de veiligheid van het spel te waarborgen; je eigen veiligheid én de veiligheid van je medespeler. Wat mag je wél en wat zeker niet, met welke technieken mag ik aanvallen, op welke doelen en hoe snel, of ‘aangepast snel’. Als dan verantwoord met de afspraken wordt omgegaan en de leerling zich kan aanpassen aan de verdedigende kwaliteit van de medestander, slechts dan is en blijft het trefspel speelbaar en kan het uitmonden in schoolboksen.


Bewegen op muziek

Ook voor bewegen op muziek staan kerndoelen beschreven:
a. in het juiste tempo bewegen en op het juiste moment de bewegingen inzet-
ten (gaan, lopen, hup/galop en springen);
b. ruimtelijke patronen en danspassen uitvoeren;
c. daarbij inspelen op het bewegen van anderen.

Bewegen op actuele of traditionele muziek

De leerlingen leren bewegen op actuele (denk aan Lyrical Hip Hop, Zumba, Breakdance) of meer traditionele muziek (bijvoorbeeld Bellydance, Salsa).
 

Meer informatie? Neem contact op.